- Een efficiënt en solide team als fundament
voor een succesvolle organisatie.

Je weet dat jouw team nog zoveel onaangeboord potentieel heeft wat de groei stagneert:

Teamdoelen zijn niet gesteld of gehaald.

Teamdoelen zijn altijd gebonden aan tijd- en daarmee budgetten. Een team dat niet optimaalfunctioneert, kost tijd en geld. Gestelde doelen worden slechts ten dele  of niet binnen de deadline gehaald. Terwijl men voelt dat het team beter kan renderen.

Processen stagneren en kosten geld.

Processen draaien soepel als elk teamlid het juiste radertje vervult in een goed lopend geheel. Zo niet, dan worden talenten en kwaliteiten verspild. Door stagnatie en niet verder door ontwikkelen worden het vaak onnodig tijd- en geldverslinders.   

Teams zijn de verbinding kwijt.

Teams lopen stroef omdat er te weinig binding is. Of omdat teamleden geen verbinding meer hebben met elkaar. Teamdoelen worden op die manier gebouwd op los zand.

Ik weet hoe frustrerend het voelt als het teams die alle potentie hebben om te slagen, niet lukt om de verbinding te maken.

Hoe ontmoedigend het kan zijn als teams die alle kwaliteiten hebben om succesvol te zijn, blijven hangen in de “sleur” van alle dag. Maar mijn ruime ervaring in het coachen van organisaties, werknemers en teams, heeft me ook geleerd waaróm teams vaak niet tot volledige ontplooiing komen. En nog belangrijker, die ervaring heeft me er ook van overtuigd dat elk team met het juiste veranderingstraject, getransformeerd kan worden tot een hechte groep gelijkgestemden.

Daarom kan ik jou helpen om sámen veranderingen te creëren. Want een team succesvol maken, dat doe je met z’n allen op basis van partnership.

Teamtransformator

Succes staat of valt met de juiste dynamiek binnen het volledige team 

 Het creëren van sterk en solide teams, waarin elk teamlid optimaal wordt ingezet op zijn specifieke talenten en kwaliteiten, is mijn expertise. Met als rendement blijvende resultaten. 

Speerpunten: Eerst kijken naar de onderlinge verhoudingen. Vervolgens de uitdagende dialoog openen om mensen vanuit ludieke prikkels tot actie aan te zetten. 

 

Verbinder

De kracht achter een succesvol team, is de wijze waarop alle lijnen worden samengebracht 

 Als verbinder zorg ik ervoor dat werknemers en teams zich nauw verbonden en betrokken voelen met elkaar, met processen én met doelstellingen. 

Speerpunten: Teams die zich laten uitdagen en hiermee hun betrokkenheid vergroten. Van eilandjes naar verbondenheid. 

Talentontwikkelaar

De waarde van een team is een optelsom van alle talenten en kwaliteiten van de teamleden.  

 Door trainingen (individuele) coaching zorg ik ervoor dat elk teamlid zijn talenten en kwaliteiten ten volste ontplooit.  

Speerpunten: Elk uniek radertje in het team afstemmen op de individuele talenten en zo het team en leden weer de eigen, volledige regie teruggeven. 

Fundamentbouwer

Veel trajecten maken een valse start. Vaak ontbreekt het belangrijkste basis voor succes: een fundament waarop verder gebouwd kan worden, nl  beeldvorming binnen het team 

 Ik begeleid de teams en stort het fundament: een krachtig team, dat het verschil maakt. Voor mij zijn de mensen de pijlers van het succes. 

 Speerpunten: Na het doorlopen van een op maat gesneden traject, het team en de mensen volledig gefocust laten zijn op gezamenlijke resultaten. 

Teamtransformator

Succes staat of valt met de juiste dynamiek binnen het volledige team 

 Het creëren van sterk en solide teams, waarin elk teamlid optimaal wordt ingezet op zijn specifieke talenten en kwaliteiten, is mijn expertise. Met als rendement blijvende resultaten. 

Speerpunten: Eerst kijken naar de onderlinge verhoudingen. Vervolgens de uitdagende dialoog openen om mensen vanuit ludieke prikkels tot actie aan te zetten. 

 

Verbinder

De kracht achter een succesvol team, is de wijze waarop alle lijnen worden samengebracht 

 Als verbinder zorg ik ervoor dat werknemers en teams zich nauw verbonden en betrokken voelen met elkaar, met processen én met doelstellingen. 

Speerpunten: Teams die zich laten uitdagen en hiermee hun betrokkenheid vergroten. Van eilandjes naar verbondenheid. 

Fundamentbouwer

Veel trajecten maken een valse start. Vaak ontbreekt het belangrijkste basis voor succes: een fundament waarop verder gebouwd kan worden, nl  beeldvorming binnen het team 

 Ik begeleid de teams stort het fundament: een krachtig team, dat het verschil maakt. Voor mij zijn de mensen de pijlers van het succes. 

 Speerpunten: Na het doorlopen van een op maat gesneden traject, het team en de mensen volledig gefocust laten zijn op gezamenlijke resultaten. 

Talentontwikkelaar

De waarde van een team is een optelsom van alle talenten en kwaliteiten van de teamleden.  

 Door trainingen (individuele) coaching zorg ik ervoor dat elk teamlid zijn talenten en kwaliteiten ten volste ontplooit.  

Speerpunten: Elk uniek radertje in het team afstemmen op de individuele talenten en zo het team en leden weer de eigen, volledige regie teruggeven. 

Wie is Jos Smeets?

Ik ben Jos Smeets, verbinder pur sang. Mijn verbindende talenten zet ik bij voorkeur in om organisaties, teams en individuele werknemers op te stuwen naar de hoogst mogelijk haalbare successen. 

Ik doe dat via stevige en dynamische veranderingstrajecten. Leidraad daarbij is mijn motto ‘Dynamisch, durven en doen.’ Een samenspel van het actief trainen van volledige teams of coaching van individuele werknemers. 

Mijn motto staat garant voor verrassende, uitdagende en energieke trajecten. Mijn hoofddoel is de deelnemers uit hun comfortzone te halen, door ze creatieve, avontuurlijke en actieve uitdagingen te bieden.  

Hoewel de doelstellingen tijdens mijn trajecten serieus zijn, kenmerkt mijn no nonsense-aanpak zich door dynamiek, transparantie, een knipoog en humor. 

 Met telkens als resultaat teams en werknemers die zichzelf herontdekt hebben. En die zich gewaar zijn geworden van de enorme potentie aan talenten en kwaliteiten die ze bezitten, om van hun team een succesteam te maken. 

Wat klanten zeggen over de diensten van JosS

“Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.”  

Bob Noten – Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding 

 

Binnen diverse organisaties heb ik samengewerkt met JosS, zowel in de profit als non-profit sector. De gekozen werkvormen sluiten altijd aan op de behoeften van de opdrachtgever en diens vraagstelling. De werkvormen werken activerend naar deelnemers en helpen hen snel over mogelijke drempelvrees heen. Een sterke toegevoegde waarde voor samenwerking en een hoog trainingsrendement gegarandeerd! Gedreven door zijn passie, het beste uit mensen halen, is JosS op alle niveaus binnen een organisatie inzetbaar als coach/trainer op individueel maar ook op teamniveau.
Victor Fijneman – Directeur Dienst Dommelvallei

“JosS – Actief, Betrokken, Creatief, Deskundig en natuurlijk… Professioneel! JosS… niet zomaar een ABCD-tje. JosS onderscheidt zich ook nog door zijn flexibiliteit, veelzijdigheid en persoonlijkheid. Gewoon zoals hij is… What you see is what you get! Als trainer binnen ERIKS gewaardeerd door zijn down-to-earth en resultaatgerichte benadering; nooit standaard, altijd bereid tot het leveren van maatwerk. Als coach weet hij de ander op respectvolle wijze te stimuleren en inspireren om met zichzelf aan de slag te gaan.
JosS… een business-partner waarmee je vooruit komt!”

Dorette Stoffels – HR manager ERIKS aandrijftechniek

Het is mijn specialiteit om in stevige en dynamische doe-trajecten, teams te transformeren in krachtige, efficiënte en doelgerichte teams die het verschil maken. 

Daarna zet ik een stap terug. Want als er eenmaal een gemotiveerd, sterk en dynamisch team staat, kunnen teamresultaten worden behaald en keer op keer succesvol worden afgerond.  

Zonodig blijf ik op de achtergrond aanwezig om mensen en teams blijvend alert, scherp en gemotiveerd te houden. 

De diensten die ik hiervoor lever, zijn in drie hoofdgroepen op te delen. 

Veranderingstrajecten

Teams die niet optimaal op elkaar zijn ingespeeld zijn funest voor een soepel verloop van uitvoering van taken en volgen van ontwikkelingen. Tijdens intensieve en actieve trajecten, ga ik op zoek naar de individuele talenten en krachten van elk teamlid. 

Daaruit ontstaat een solide team, waarin alle individuele talenten en kwaliteiten met elkaar verbonden zijn. In 3 stappen naar blijvende verandering: Groei, Borgen en Monitoren. 

Coaching van personeelsleden

Een team of organisatie is zo sterk als elke persoon er binnen. Soms is het tijdens een veranderingstraject nodig individuele teamleden apart te coachen. Samen met hen uit te zoeken waar hun specifieke talenten en kwaliteiten liggen. 

 Op die manier kan elk teamlid vervolgens vanuit een goed gevoel en persoonlijke ontwikkeling zijn bijdrage leveren aan de kracht en de effectiviteit van het gehele team, maar vooral gedragen vanuit zich zelf.

Trainingen op maat

In een bedrijfsomgeving waar veranderingen aan de orde van de dag zijn, is het nodig om personeel en teams voortdurend scherp te houden. Alleen zo blijven teams efficiënt en doelgericht functioneren. 

Die veranderingen zijn voor elk bedrijf anders, maar ook voor elk team. Daarom bied ik trainingen aan die per bedrijf op maat worden gesneden. Passend bij de behoeftes en passend bij de doelstellingen.

In drie stappen naar solide, betrokken en gemotiveerde teams.

1. MAAK EEN AFSPRAAK

Elk veranderingsproces begint met de wil om dingen om te buigen. Wat goed is te behouden of verbeteren. De eerste stap is te erkennen dat er dingen kunnen worden aangepast om jouw team op te stuwen naar succes. Hoe? Door nu een afspraak te maken.

2. OP MAAT SNIJDEN

Geen enkel team is hetzelfde. Daarom begin ik elk traject door samen nauwkeurig de problemen waar jouw team tegenaan loopt in kaart te brengen. Focus op wat er daadwerkelijk speelt.  Elk traject wordt door mij volledig op maat gesneden.    

3. BOUWEN VAN HET SUCCESFUNDAMENT

Als we de problemen en mogelijke oorzaken inzichtelijk hebben gemaakt, begin ik met het uitrollen van het veranderingstraject. Alle mogelijke facetten van het probleem worden aangepakt. Het team, de teamleden en doelstellingen.