Diensten

Springen met je ogen open!

Het is mijn specialiteit om in stevige en dynamische doe-trajecten, teams te transformeren in krachtige, efficiënte en doelgerichte teams die het verschil maken. 

Daarna zet ik een stap terug. Want als er eenmaal een gemotiveerd, sterk en dynamisch team staat, kunnen teamresultaten worden behaald en keer op keer succesvol worden afgerond.  

Zonodig blijf ik op de achtergrond aanwezig om mensen en teams blijvend alert, scherp en gemotiveerd te houden. 

De diensten die ik hiervoor lever, zijn in drie hoofdgroepen op te delen. 

Veranderingstrajecten

Teams die niet optimaal op elkaar zijn ingespeeld zijn funest voor een soepel verloop van uitvoering van taken en volgen van ontwikkelingen. Tijdens intensieve en actieve trajecten, ga ik op zoek naar de individuele talenten en krachten van elk teamlid. 

Daaruit ontstaat een solide team, waarin alle individuele talenten en kwaliteiten met elkaar verbonden zijn. In 3 stappen naar blijvende verandering: Groei, Borgen en Monitoren. 

Coaching van personeelsleden

Een team of organisatie is zo sterk als elke persoon er binnen. Soms is het tijdens een veranderingstraject nodig individuele teamleden apart te coachen. Samen met hen uit te zoeken waar hun specifieke talenten en kwaliteiten liggen. 

 Op die manier kan elk teamlid vervolgens vanuit een goed gevoel en persoonlijke ontwikkeling zijn bijdrage leveren aan de kracht en de effectiviteit van het gehele team, maar vooral gedragen vanuit zich zelf.

Trainingen op maat

In een bedrijfsomgeving waar veranderingen aan de orde van de dag zijn, is het nodig om personeel en teams voortdurend scherp te houden. Alleen zo blijven teams efficiënt en doelgericht functioneren. 

Die veranderingen zijn voor elk bedrijf anders, maar ook voor elk team. Daarom bied ik trainingen aan die per bedrijf op maat worden gesneden. Passend bij de behoeftes en passend bij de doelstellingen.