Referenties van onze klanten

Springen met je ogen open!

JosS – Actief, Betrokken, Creatief, Deskundig en natuurlijk… Professioneel! JosS… niet zomaar een ABCD-tje.

JosS onderscheidt zich ook nog door zijn flexibiliteit, veelzijdigheid en persoonlijkheid. Gewoon zoals hij is… What you see is what you get! Als trainer binnen ERIKS gewaardeerd door zijn down-to-earth en resultaatgerichte benadering; nooit standaard, altijd bereid tot het leveren van maatwerk. Als coach weet hij de ander op respectvolle wijze te stimuleren en inspireren om met zichzelf aan de slag te gaan.
JosS… een business-partner waarmee je vooruit komt!”

Dorette Stoffels – HR manager ERIKS aandrijftechniek

Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS.

De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt.De begeleiding van Jos vond ik zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Over Joss…”Wat zou jij doen als je zou durven”? staat op zijn site. Tijdens het teamontwikkelingstraject tussen managementassistenten en tussen het managementteam met de managementassistenten werden wij allen respectvol en creatief door Jos begeleid in de bewustwording van onze sterktes en zwaktes.  

Door ieder de vergelijking te laten maken met zelf bedachte metaforen hoe we een goed geolied team kunnen gaan vormen, creëerde inzicht in ieders beelden hiervan. Jos bracht ons al leidend op de goede weg en wel op dusdanige wijze, dat het voor niemand “lijden” werd.  Gebruik makend van onderbouwde methodieken en toch was het maatwerk! Met een zichtbaar resultaat op het einde van de tweede teamontwikkeldag tussen managementassistenten en tussen het managementteam met de managementassistenten. Op weg naar één team: “Doen én durven” dus.

MT & management – Gemeente Son en Breugel. 

Met enige scepsis ben ik het gesprek met Jos Smeets aangegaan, echter binnen no time was het ijs gebroken.

Een luisterend oor die je begeleid,een spiegel voorhoud ,tips en handvatten geeft en waar nodig bij stuurt. Zakelijk gezien  heb je werk – en denkpatronen die er ingesleten zijn maar je kunt bij bepaalde processen, deze patronen door een  iets andere benadering ,werkwijze en communicatie anders  laten verlopen en wel in je eigen voordeel. Het creëren van eyeopeners en de juiste handreikingen kunnen je op zakelijk gebied anders en beter laten functioneren waar je privé ook nog eens je voordeel uit kunt halen. Je moet het wel zelf doen, uiteindelijk ben jezelf verantwoordelijk voor je eigen  ontwikkeling. Jos zijn werkwijze  is niet door veelbetekenend te kijken maar veel te betekenen. Bedankt !”

Wim Sistermans – werkvoorbereiding inkoop ERIKS BV

Jos-S had als belangrijkste doelstelling om  binnen onze organisatie draagvlak te creëren voor het denken in “POP’. Hierin is men door gedrevenheid, volhardendheid en leuke manier van omgaan met mensen wonderwel geslaagd.

Uiteraard is en blijft het mensenwerk en is dit resultaat toe te schrijven aan hun manier van werken om de transitie tot stand te brengen. Men maakte bij mij een gedegen en klantvriendelijke indruk. Indien aan de orde zal ik wederom de weg naar Jos-S weten te vinden.”

Frank Zuthof – Regiodirecteur Bouwbedrijven Jongen Volkers Wessels

Jos heb ik ervaren als een coach die vanuit zijn rust, inzicht en empathie, snel tot de kern van het probleem komt.

Door hem heb ik (weer) gezien dat ik enkel vanuit mezelf dingen kan veranderen en op welke manier ik dat kan doen. Ook heb ik geleerd om reëel te blijven kijken naar de dingen.”

Wilma de Beer – Klantmanager Werk en Inkomen ISD de Kempen

De kracht van JosS is het persoonlijke aspect.

 Jos voelt feilloos aan wat er leeft in een organisatie en waar de knelpunten zitten. Door het coachingsprogramma van JosS functioneren medewerkers meer als een team. De sfeer is absoluut verbeterd. Met zijn kunde heeft hij veel voor onze afdeling betekend.”

Elly vd Ven – Afdelingshoofd Dienst WZ&I Eindhoven

Binnen diverse organisaties heb ik samengewerkt met JosS, zowel in de profit als non-profit sector.

Daarbij toont Jos Smeets zich een inspirerend coach, die op de juiste momenten de juiste vragen stelt. Met zijn open en persoonlijke benadering weet hij individuen te raken en organisaties in beweging te zetten. De gekozen werkvormen sluiten altijd aan op de behoeften van de opdrachtgever en diens vraagstelling. De werkvormen werken activerend naar deelnemers en helpen hen snel over mogelijke drempelvrees heen. Een sterke toegevoegde waarde voor samenwerking en een hoog trainingsrendement gegarandeerd! Gedreven door zijn passie, het beste uit mensen halen, is JosS op alle niveaus binnen een organisatie inzetbaar als coach/trainer op individueel maar ook op teamniveau.”

Victor Fijneman – Directeur Dienst Dommelvallei

"Mijn grootste inspiratiebron bij het opstarten en vorm geven van mijn eigen bedrijf is Jos geweest.

Door zijn enthousiasme en zeer positieve instelling werd ik gemotiveerd om van een alleenstaande “bijstandsmoeder” een krachtige zelfstandige onderneemster te worden.”

 Miranda Heemels – eigenaresse KnipZe

Durf geeft jou als consulent het krachtigste instrument om zelf mensen aan de slag te krijgen: jezelf !

Door echt te werken met je doelgroep en ook een stuk van jezelf te geven, bereik je samen een geweldig resultaat Vaak is dat een fijne baan. JosS begeleidt en inspireert.

Romy Lutgens Elvira Forschelen – Consulent MER

Hoofddoel van het traject was om mijn kort aangebonden reacties naar collega’s onder controle te krijgen om effectiever en prettiger te werken. Dit is gelukt

o In bijna elk gesprek kreeg ik één of meer eye-openers. Van eenvoudige, praktische zaken (notities maken tijdens gesprek, fysieke voorbeelden in presentaties gebruiken) tot complexere, “intermenselijke” onderwerpen (focus op persoonlijkheden, verbinding maken met anderen, er is te veel om onder controle te hebben).
 
o De uitslag van de DAS-test (mooi in balans), bewustwording van eigen kennis & senioriteit en de rol die ik in een bepaalde situatie heb, hebben mij zelfverzekerder en rustiger gemaakt.

o Het belangrijkste nieuwe inzicht dat ik heb gekregen is “ vragend opstellen”. Waar ik gewend ben om direct in detail te gaan op naar een oplossing te zoeken, geeft een vraag terug stellen mij meer ruimte en tijd.
 

Pieter Thoes – Projectmanager Valves ERIKS

Gelukkig had ik het voorrecht door Jos getraind/gecoacht en vond dat hij echt een specialist in de communicatie tussen mensen is.

 Hij vertelt niet alleen algemene communicatieregels, (LSD, Luisteren – Samenvatten – Doorvragen), maar kijkt en luistert heel goed naar de persoon, die hij traint en kijkt wat zijn of haar sterke of zwakke kanten van deze persoon zijn en wat degene specifiek nog moet ontwikkelen of leren.

Bij mij hamerde Jos er terecht op, dat ik veel meer moest proberen “verbinding te maken” en met mijn gesprekspartner moest “afstemmen” en dat vooral vanuit een vragende rol moest doen. Jos had daarbij zelfs door dat de vragende rol goed bij mij paste, omdat ik van nature zeer nieuwsgierig ben. Op die manier vind ik een trainer/coach toegevoegde waarde hebben! Ik was en ben erg blij met mijn coachingtraject bij Jos.

Hannah, Sociaal Raadsliedenwerk – ISD de Kempen

Het traject met Jos heb ik zeer positief ervaren en het heeft me ook weer zelfvertrouwen gegeven. 

Doordat je kritisch vragen stelde en doorvroeg en adviseerde heb ik:
• inzicht in mijn kwaliteiten en valkuilen gekregen
• mede door jou advies om actief feedback te vragen heb ik inzicht gekregen hoe er tegen me aan wordt gekeken
• ik voel me  in mijn huidige takenpakket als adviseur weer op mijn plek
• geleerd, door attent te zijn op mijn valkuilen, emotioneel stabieler te worden
 • geleerd te kijken naar mijn omgeving en daarop actief te anticiperen (Gebruik symbool)

 

Henk Winnen – Adviseur Dienst Dommel Vallei

Ik vond de manier waarop je mij gecoacht hebt heel prettig;

je positieve insteek, geduld en vertrouwen hebben me geholpen om uit mijn schulp te kruipen. Hierdoor heb ik meer rust, onderneem ik nieuwe dingen en kan ik genieten van grote en kleine dingen,
Bedankt !

Pina Urru – Adviseur DIF gemeente Roerdalen

In 2018 heb ik de overstap gemaakt van oncologieverpleegkundige naar teamleider op de afdeling oncologie.

Omdat ik uit het eigen team kwam moest ik opnieuw de balans zien te vinden . Mijn rol in het team was immers veranderd.
Dit was een hele uitdaging voor mezelf en het team. Jos heeft me hier het afgelopen jaar op een prettige en opbouwende wijze in gecoacht.

Hij heeft mij geholpen om deze balans te hervinden en om me beter te kunnen positioneren binnen mijn team als teamleider. Hij heeft me praktische handvaten geboden en altijd een luisterend oor.
Jos, bedankt voor de inspirerende gesprekken.

Dorien – Laurentius Ziekenhuis