Waarom investeren in jezelf ter bevordering van teamontwikkeling

Teams zijn de bouwstenen van organisaties. In teams worden organisatiedoelen omgezet in concrete resultaten. Wat bepaalt de kwaliteit van de samenwerking? Wat is de kern van een sterk team? Teamontwikkeling heeft ten doel het verbeteren van de prestaties en de samenwerking van het team.

Verbindingen leggen binnen een team en samen een ontwikkeling doormaken is een proces dat zich niet vanzelf vormt, althans niet op de juiste manier….. Het is belangrijk dat je niet alleen als groep maar zeker ook als individu de ontwikkelingsreis aan durft te gaan vanuit jezelf.

Door het goed functioneren en ontwikkelen van een team is het van belang om op het volgende te letten: een goed team heeft een gezamenlijke en gedragen opdracht, die vanzelfsprekend aansluit op de visie en missie van de organisatie. Mensen vinden elkaar namelijk niet op SMART-doelen, maar op wat ze samen als ‘de bedoeling’ zien. Om de teamopdracht te kunnen realiseren heeft het team een compleet en samenhangend takenpakket. Deze compleetheid leidt vaak tot multidisciplinaire teams. Teamleden hebben elkaar nodig om het werk uit te kunnen voeren en om aan de bedoeling te werken. Ze werken dus vanzelfsprekend veel of regelmatig samen.

Het belang van het investeren injezelf als persoon zorgt niet alleen voor een betere samenwerking maar zorgt ook voor meer weerbaarheid en voorbereiding op teamontwikkeling. Een veranderde mindset is een belangrijk aspect binnen deze ontwikkelingsreis. Meer focus op houding en gedragscomponenten, zien en gehoord worden, verbinden en afstemmen. Op deze manier stem je de kwaliteiten van medewerkers meer op elkaar af waardoor het doel van het hele team meer centraal komt te staan.

Heel belangrijk, een beter resultaat. Nog belangrijker, meer plezier in je team!

teamontwikkeling
Picture of Joska Koch

Joska Koch

Laat een reactie achter!

Over mij

DOEN! is mijn motto. Onder ‘doen’ versta ik het stimuleren, faciliteren en ontplooien van talent. Daarmee sta ik voor een maatwerk aanpak, passend bij organisatie en medewerker.

Recent Posts

Of: schrijf je hier in voor mijn nieuwsbrief

Geen zorgen, je ontvang van mij alleen berichten die je daadwerkelijk helpen in je eigen ontwikkeling.